Hem

Nuet är korsvägen för tillvarons olika dimensioner – tid och evighet, liv och död, ande och materia. Med antroposofin som inspirationskälla och med bidrag från företrädare från olika delar av samhället, kulturer och delar av världen, vill Kulturcentrum Järna vara en plats där en dialog kring vår tids frågor, behov och möjligheter kan uppstå.

Kulturcentrum Järna (f d Rudolf Steinerseminariet) började sin verksamhet 1964 som ett nordiskt utbildningsinitiativ vilande på en antroposofisk grund. Idag har Kulturcentrum Järna med sin prisbelönta arkitektur utvecklats till en kurs- och utbildningsplats med en mer internationell profil där man inspirerad av antroposofin vill främja konst, hälsa och mänsklig utveckling.

Varje höst strömmar ett stort antal unga från hela världen hit för att under ett år ägna sig åt en grundubildning i socialt entreprenörskap – ett utforskande av inre och yttre aspekter av livet med
syfte att utveckla kunskaper för att positivt bidra till framtidens utveckling.

Här erbjuds även kurser för vuxna inom waldorfpedagogik, eurytmi, storytelling/berättande, läke- och socialterapi samt konstterapi.

Med sina karakteristiska byggnader och vackra trädgårdspark är Kulturcentrum Järna en inspirerande plats att vistas i.