Kontakt

Verksamhetsansvarig

Janecke Wyller
08-554 302 55
janecke@kulturcentrum.nu

Sekretariat/rums- och lokalbokning

Vänligen kontakta oss i första hand via vår mejl: info@kulturcentrum.nu
08-554 302 50