Kontakt

Verksamhetssamordnare
Janecke Wyller
08-554 302 55
janecke@kulturcentrum.nu

Sekretariat/rums- och lokalbokning
08-554 302 50
info@kulturcentrum.nu
Beredskap / Jour
Hans Lindmark   070 – 9662263
(efter kontorstid samt helg)