Vänföreningen

Bild på infotavlan

Vänföreningen

Föreningen bildades den 19 maj år 2000. Ändamålet är att bidra till trädgårdsparkens mångfald och framtida utveckling samt att sprida kännedom om antroposofiskt inriktad trädgårdskonst.

 

 Bli medlem!
Som medlem blir Du inbjuden till olika aktiviteter och kan också delta rent praktiskt i
någon av de arbetsgrupper som finns.

Trädgårdsmästaren håller oss informerade om vad som händer i trädgården och tar
oss med på guidade turer.

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften till Pg 133 59 48-4.
Årsavgiften är 150 kronor för enskild medlem och 200 kronor för två medlemmar på
samma adress. Glöm inte att ange namn och adress på avin för vårt medlemsregister,
gärna också e-post adress om Du vill hjälpa oss att spara porto vid utskicken.