Scenkonst

Ny utbildning i teater- och scenkonst: ”Gestural Arts!”

Under 2018 startar en spännande internationell utbildning i ”Gestural Arts/ Performing Arts”. Utbildningsansvarig är InGA (the International Institute for Gestural Arts) i samarbete med Kulturcentrum Järna och Emerson College (England).

Utbildningen är en modulbaserad deltidsutbildning (28 månader). Den äger rum dels på Kulturcentrum Järna och dels på Emerson College (nära London). Undervisningsspråket är  engelska. Det finns möjlighet att delta i enstaka moduler och introduktionskurser.

Utbildningens fokus riktas mot vad vi kallar ”Gestural Arts” – en utbildning i scenkonst med fokus på rörelse. Vi använder rörelse inte baara för att röra vår fysiska kropp men även för att kunna uttrycka, utforska och kommunicera vår existentiella grund som individuell människa.

Utbildningens teoretiska grund vilar på bland annat Bertold Brechts idéer kring rörelse (”Gestus”); Rudolf Steiners tankar om gester (”Gebärde”) och Michael Chekovs verk, ”Psychological gesture”. En viktig referens för den praktiska delen av utbildningen kommer att vara Jacques Lecoqs ”Theátre du Geste”.

Olika experimentella och akademiska trådar vävs samman i ett dynamiskt konstnärligt övande som erbjuder utmaningar för såväl kropp (inkluderat röst och tal) och själ.

Studenterna handleds i att reflektera över sitt eget konstnärliga övande vilket innebär en forskande hållning även till personliga livsvärderingar, ideal och livsmotiv. Utbildningens syfte är inte att lära ut färdiga metoder eller spelstilar utan snarare att hjälpa studenterna att i sig själva utveckla de verktyg som de behöver för att kunna vara verksam som scenkonstnär och samtidigt utforska sitt förhållande till publiken, samhället och världen.

Utbildningen är öppen för intresserade som fullfört gymnasiet. Den berättigar till högskolepoäng (ECTS-poäng) och ger möjlighet att söka vidare till MA eller MFA-utbildningen ”Fine Arts and Performing Arts in Society”.

Ansvariga för utbildningen är Roland Matthies (prof) och Rachel Porter – båda utövande scenkonstärer. En rad interrnationella gästlärare kommer även att under olika perioder undervisa.

För mer info se här.