Kurs- och utbildningsplatsen

Kulturcentrum Järna inhyser flera olika utbildningar och kurser, som alla
har inspirerats av eller vilar på antroposofisk grund.

Utbildningar:

YIP (Youth Inititiative Program) – Läs mer

Eurytmi – Läs mer

Konstterapi – Läs mer

Kurser:

Trädvård – Läs mer
Eurytmi – Läs mer

Utöver dessa utbildningar inhyser vi även

Hvilan Trädgårdsutbildning – Läs mer