Historik

”Att vara till genom andras framtid”
– Dag Hammarsköld

 

En grupp människor från hela Norden bildade i 1964 en stiftelse som de kallade
Rudolf Steinerseminariet – i dag Kulturcentrum Järna.

I ett ståtligt vitt hus (”Wigwam”) omgivet av en – på den tiden – förvuxen trädgård
hittade de platsen de sökt för att kunna genomföra olika ur antroposofin grundade
utbildningsinitiativ med unga människor. En inspirerande plats där tidigare den store
svenska målaren, Bruno Liljefors, bott och verkat. Arne Klingborg, en av grundarna,
beskriver platsens späda början så här:

”Det var försommaren 1964. Bakom den täta granhäcken blommade äppelträden
och nedanför terrassen skimrade Järnafjärden. Det hela var som en dröm. Husen
på området, den stora salen som varit Bruno Liljefors ateljé, allt erbjöd möjligheter
att fortsätta ett redan påbörjat arbete kring den forskande, skapande människan,
inspirerat av Rudolf Steiner.”

Under de följande åren utvecklades och förvandlades Kulturcentrum Järna genom
att nya impulser och initiativ förverkligades. Mot slutet av 70-talet och under
hela 80-talet växte Kulturcentrum Järna till en dynamisk utbildnings- och
kulturplats där man kunde välja mellan heltidsutbildningar eller kortare kurser
inom områden som waldorfpedagogik, eurytmi, bildkonst, biodynamisk odling
och läkepedagogik. Den danska arkitekten Abbi Asmussens prisbelönta och
karakteristiska byggnader var med att synliggöra platsens identitet och i 1995
stod Kulturhuset färdigt – med sin stora scen, sal och konferenslokaler bekräf-
tade byggnaden platsens uppgift som kulturcenter. År 1994 bildades Rudolf
Steinerhögskolan och möjliggjorde en dialog med den akademiska delen av
samhället.

I dag har Kulturcentrum Järna även tagit an uppgiften som värdplats med
internationell prägel där initiativ från olika kulturer och delar av världen har
möjlighet att förverkliga impulser inspirerade av antroposofin. Varje år strömmar
besökare hit för att delta i utbildningar, kurser, njuta av en god måltid baserad
på ekologiska råvaror eller bara vandra längs de stigar och stråk som erbjuds
i denna sörmländska oas vid en vik av Östersjön.