Motiv

DSC_4626

 

Motiv

Trädgårdsparken är full av olika trädgårdsrum,motiv,händelser. En del framträdande,välkända och andra mer subtila och lite gömda. Den stora rosenträdgård och de biologiska reningsdammarna vid sidan av den gamla frukträdgården är våra tre stora motiv men det finns också mer subtila rum som Gläntan, Näktergalens trädgård och Liljefors björklund. Det finns såklart olika perennrabatter varav frya har färgteman – den gula, blå och röda rabatten samt den vita trädgården. Ett av de nyare motiven är fjärilsträdgården som invigdes 2014.

Rosenträdgården

Rosenträdgården består av en yttre och en inre del, den yttre delan vid Robyggehuset och den inre hemligt dold innanför den täta oxelhängen och spaljén. I rossamlingen hittar man 117 olika sorter och ca 140 buskar och det är framförallt en samling av engångsblommande nordiska buksrosor och klätterrosor. Den blommande höjdpunkten sker kring midsommar och vi firar detta varje år med Rosens dag!

Reningsdammarna

Trädgårdsparken avslutas vid Järnafjärden med en stor dammanläggning. Dammarna
anlades med ambitionen att seminarieanläggningen på egen hand skulle ta hand om
sitt avlopp. Flera dammar i olika steg med olika mikroorganismer och olika typer
av växter renade vattnet i dess väg mot utloppet i fjärden. Med hjälp av vattentrappor
utarbetade av John Wilkes syresattes vattnet med de typiska meanderrörelser som
uppstår i skålarna.

Anläggningen var ett otroligt spännande pilotprojekt. Anläggningen blev ett framgångsrikt
pilotprojekt och en källa för inspiration och kunskapsutveckling om biologiska renings-
processer även på andra ställen i landet.

Trädgårdsparkens dammanläggning står idag inför en ny situation, då trycket på
anläggningen ökar hela tiden och nya planer för framtiden är nödvändigt att ta fram.
Oavsett hur dessa planer tar form är dammarna ett unikt exempel på framgångsrik
forskning i praktiken. Man ansåg att den estetiska utformningen av dammarna och
parken runt omkring var en lika viktig del av projektet som de tekniska och biologiska
aspekterna. Arne Klingborg formulerade processen med den poetiska beskrivningen
”kloaken som ville bli lustgård”.

Dammanläggningen sköts idag av Frötallen AB.

Fruktträdgården

Den gamla och nya fruktträdgården har sedan 1960-talet vårdats enligt Ekkehard Wroblowkis metoder. Fortfarande anordnas en trädvårdsvecka varje år där deltagare,nya och gamla,arbetar med praktiskt trädvårdnade arbete varvat med studier och samtal om tekniker för att befodra trädens hälsa och långsiktiga fruktbarhet. Anmälan och information: j.ch.lassen@hotmail.com

Följ Trädgårdsparken på Facebook och Instagram!