Historik parken

Trädgårdsparken Kulturcentrum Järna har gamla anor

För snart 100 år sedan hämtade nationalmålaren Bruno Liljefors inspiration från det då vilda naturområdet till sina kända djurbilder och lade första handen vid dagens park genom att  plantera en björklund och den idag magnifika granhäcken.

Nästa ägare, Nils Erik Nilsson, skapade sedan en intressant parkanläggning med tillhörande  växthus och frilandsodlingar, som på 1960-talet varsamt återskapades under Arne Klingborgs ledning. Ett ur antroposofin inspirerat formspråk och idégrund kom att vävas allt mer in i  trädgårdsparken kombinerat med ett antal konsthistoriska impulser.

Arne Klingborg skapade en intressant nydanande park, som varit till stor inspiration för utvecklingen av trädgårdsrörelsen i Sverige. Grundläggande värden i förhållandet till trädgården såsom ekologi och hållbarhet, helhetssynen på odling- och naturlandskap, lekfullhet och kreativitet o s v, har fortsatt varit starka drivkrafter för både privatträdgårdar och offentliga parker.

Nöjets och nyttans trädgård fortsätter att växa och göra oss uppmärksamma på livssammanhangen. Nya utrymmen skapas för sociala möten och enskilda initiativ, dynamik och kontemplation.

En del parkmotiv har under årens lopp bytts ut eller tagits bort men fortfarande lever  Klingborgs tanke att en trädgård är något utöver själva betraktandet!